دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences


سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


آشنایی با معاونت آموزشی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی

سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی

لنژری

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 

نام واحد:  لنژري

نام مسئول واحد:آقاي حسن دهقان

مشخصات مكاني واحد:زير زمين بيمارستان حضرت سيد الشهدا

شماره تماس: 64352445

شرح وظايف /خدمات ارائه كننده:

1.مسئول رختشويخانه:

به تخصيص و تقسيم كاركنان مي پردازد و فعاليت آنان را نظارت و هماهنگ مينمايد.

كاركنان را آموزش ميدهد و مواد و اقلام مورد نياز را از طريق اتوماسيون در خواست نموده و جهت تعمير وسايل و تجهيزات با پيمانكار تماس مي گيرد.

فهرست يا ليست اقلام شستشو شده را نگهداري مينمايد.

تميزي و پاكيزگي اقلام شستشو شده را تعهد و تضمين ميكند.

2.متصدي تفكيك و علامت گذاري:

البسه كثيف را برمبناي فرايند رختشويي مورد نياز به گروه ها يا دسته هاي مختلف تفكيك يا جدا ميكند.

اقلام را از نظر مشخص بودن بخش مورد نظر و ديگر علائم مشخصه كنترل ميكند.

در صورت نياز اقلام را قبل از شستشو علامت گذاري مينمايد.

3.متصدي ماشين شستشو و آبگير:

راه اندازي ماشين شستشو ، تنظيم برنامه شستشو ، اضافه نمودن مواد شوينده و گند زدابه ماشين شستشو.

اقلام شسته و آبگيري شده را در ترالي البسه شسته شده به متصدي خشك كن تحويل مينمايد.

4.متصدي ماشين خشك كن:

البسه نمناك را به ماشين خشك كن انتقال ميدهد .

وماشين خشك كن را روشن و خاموش مينمايد.

5.متصدي اتو غلطك:

بطور همزمان دو متصدي با هم كار ميكنند.يكنفر ملحفه هاي نمدار را بطوري كه به زمين نخورده باز مينمايد و بر روي دستگاه قرار ميده


دفعات مشاهده: 237 بار   |   دفعات چاپ: 29 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر