دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences


سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


آشنایی با معاونت آموزشی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی

سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی

مخابرات

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 

نام واحد:  مركز تلفن

نام مسئول واحد: علي اوسط بيك مرادي

مشخصات مكاني واحد: زير همكف ساختمان حضرت ابوالفضل (ع)

شماره تماس: 64351

شرح وظايف /خدمات ارائه كننده: 

 دريافت دستور و برنامه كار از سرپرست مربوطه .

   رعايت مقررات عمومي و اختصاصي و مصوبات بيمارستان و وسايل ايمني و حفاظتي .

   بازديد و كنترل روزانه دستگاه مركزي تلفن و ساير دستگاه ها براي حصول اطمينان از درست و آماده بودن آنها .

  نگهداري و مراقبت از دستگاه هاي ارتباطي .

   آماده نگهداشتن مراكز تلفن خودكار و در صورت لزوم تعمير آنها .

  بررسي علل خرابي دستگاه هاي ارتباطي و در صورت لزوم تعمير آنها 

    نصب تلفن هاي اداري و رفع نواقص آنها .

 تنظيم دستگاه هاي مربوطه .

    برقراري ارتباط تلفني داخل يا خارج بيمارستان و بالعكس در مواقع ضروري .

        


دفعات مشاهده: 219 بار   |   دفعات چاپ: 27 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر