دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences


سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


آشنایی با معاونت آموزشی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی

سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی

خدمات

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 

نام واحد:  خدمات

نام مسئول واحد: آقاي حسين قلي پور

مشخصات مكاني واحد: طبقه زيرزمين ساختمان حضرت محمد(ص)

شماره تماس: 64352280و 64352180

شرح وظايف /خدمات ارائه كننده:

1.مسئول خدمات:

 به تخصيص و تقسيم كاركنان مي پردازد و فعاليت آنان را نظارت و هماهنگ مينمايد

 جابجايي به موقع پرسنل در بخشها بر مبناي توانمندي پرسنل در آن بخش .

 برنامه ريزي گروه شستشو درهر ماه به صورت چرخشي .

 پيگيري جهت حمل و انتقال زباله هاي بي خطر شده بيمارستان توسط شهرداري .

 برگزاري كلاس هاي آموزشي جهت توجيه نيروهاي جديدالورود و بازآموزي نيروهاي شاغل

 تدوين شرح وظايف شغلي براي نيروهاي خدماتي هر قسمت و شرح وظايف نيروهاي قسمت دفع پسماند

  شناسايي نياز هاي واحد و درخواست نيازها از طريق اتوماسيون اداري .

هماهنگي با مواد بهداشت محيط جهت بازديداز تمام قسمت هاي مجتمع .

  انتخاب پرسنل شايسته در هر ماه .

 2.سرشيفت :

 نظارت بر پرسنل درخصوص انجام امور محوله

  تقسيم نيروهاي شبكار به جايگزيني نيروهاي روزكار حاضر در مرخصي

بازديد از تمام قسمتهاي بيمارستان و ارائه گزارش روزانه به مسئول واحد

3.دفتر دار :

 دريافت دستور از مافوق و اطلاع رساني به پرسنل واحد

  تدوين شيفت هاي پرسنل واحد و ارائه به مسئول خدمات جهت تاييد

   بازبيني كارتابل و ارائه درخواست هاي ساير واحد به مسئول واحد جهت صدور دستور


دفعات مشاهده: 266 بار   |   دفعات چاپ: 29 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر