دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • صفحه اصلي
  • پرسنل
  • خدمات آنلاین
  • برنامه هفتگي درمانگاه ها
  • شركت در نظر سنجي
  • مراجعین
  • پیوندهاثبت نام/ ورود به سایت
بسته های رفاهی
برنامه های آموزشی
آزمون های الکترونیکی
نظرات انتقادات و پیشنهادات
بخش نامه ها
قوانین کاری و دستورالعمل ها
لیست شیفت ماهیانهثبت نام/ ورود به سایت
بسته های رفاهی
برنامه های آموزشی بخشها
سامانه ها
نظرات انتقادات و پیشنهادات
برنامه آنکال ماهیانهثبت نام/ ورود به سایت
برنامه های آموزشی
روتیشن و کشیک
قوانین و مقررات
نظرات انتقادات و پیشنهادات


ثبت نام/ ورود به سایت
برنامه های آموزشی
قوانین و مقررات
فرم گزارش خطا
بسته های رفاهی
لیست شیفت ماهیانهراهنمای نوبت‌دهی تلفنی
راهنمای نوبت‌دهی اینترنتی
بیمه های طرف قرارداد
برنامه كلينيك هاراهنمای طبقات
قوانین ومقررات بیمارستان
تماس با ماگولوموس ژوگولار
کاشت حلزون
فرم گزارش خطا


دفعات تکمیل فرم: 4 بار
کد رهگیرى این فرم: P82-F73-U0-N183372
شما در حال تکمیل فرم آزمون چندگزینه‌ای با عنوان فرم گزارش خطا هستید. لطفا در انتخاب پاسخ‌ها دقت نمایید.          
[ چاپ فرم ]
:: 1- مشخصات حادثه دیده

1 نام و نام خانوادگی حادثه دیده :
پاسخ را در کادر وارد کنید:
2 تاریخ وقوع خطا/حادثه : تنها پاسخ منحصر به فرد از هر کاربر پذیرفته می‌شود.

تاریخ شمسى:

3 تاریخ گزارش خطا/حادثه :

تاریخ شمسى:

4 مكان بروز خطا/ حادثه (بخش/ واحد):
پاسخ را در کادر وارد کنید:
5 كد كامپيوتري بيمار: تنها پاسخ منحصر به فرد از هر کاربر پذیرفته می‌شود.
پاسخ را در کادر وارد کنید:
- حداقل تعداد کاراکترها : 3 کاراکتر
- حداکثر تعداد کاراکترها : 8 کاراکتر
:: 2- نوع خطا/حادثه

6 الف-‌ خطا/حادثه درماني: تنها پاسخ منحصر به فرد از هر کاربر پذیرفته می‌شود.
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
7 ب- خطا/حادثه جراحي:
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
8 ج- خطا/حادثه پس از جراحي:
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
9 د- خطا/حادثه زنان و زايمان:
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
10 ح- خطا/حادثه تشخيصي:
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
11 و- خطا/حادثه دارويي:
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
12 ز- خطا/حادثه مربوط به تجهيزات پزشكي:
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
13 ه- خطا/حادثه مراقبتي:
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
14 ط- خطا/حادثه مربوط به حفاظت بيمار:
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
15 ي- خطا/حادثه آزمايشگاهي:
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
16 ك- خطا/حادثه مربوط به مسائل حقوقي و كيفري:
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
:: 3- شرح و علت دقيق خطا/ حادثه

17 شرح و علت دقيق خطا/ حادثه: تنها پاسخ منحصر به فرد از هر کاربر پذیرفته می‌شود.
:: 4- عوارض و پيامدها

18 آيا اين خطا عوارض و پيامدي براي بيمار داشته است؟
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
19 نوع آسيب:
پاسخ را در کادر وارد کنید:
:: 5- اقدامات انجام شده در زمان وقوع خطا/ حادثه

20 اقدامات انجام شده در زمان وقوع خطا/ حادثه:
21 توضيحات:
پاسخ را در کادر وارد کنید:
- حداقل تعداد کاراکترها : 1 کاراکتر
- حداکثر تعداد کاراکترها : 1 کاراکتر