دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • گزارش تصویری
  • فیلم و صوت
  • درباره ما
  • حقوق شهروندی در نظام سلامت
  • انتصابات
  • پایگاه فرهنگسازی سلامتدرباره روابط عمومی
شماره های تماس با ما 02186701-86702708
پست الکترونیکیiumspr@iums.ac.ir
آدرس: اتوبان شهید همت بین شیخ فضل ا.. نوری و شهید چمران دانشگاه علوم پزشکی ایران مرکز همایشهای رازی روابط عمومی

فراخوان سیزدهمین جشنواره شهید مطهری

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۷/۳۰ | 
فراخوان سیزدهمین جشنواره شهید مطهری
فراخوان سیزدهمین جشنواره شهید مطهری اعلام شد.
به نقل از مرکز مطالعات معاونت آموزشی : سیزدهمین جشنواره آموزشی شهید مطهری مطابق سال های گذشته همزمان با بیست و یکمین همایش کشوری آموزش پزشکی مورخ ۲۷ لغایت ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۹در دو بخش دانشگاهی و کشوری در حیطه های شش گانه ذیل برگزار خواهد شد.
تدوین و بازنگری برنامه های آموزشی
یاددهی و یادگیری
ارزشیابی آموزشی(دانشجو، هیئت علمی و برنامه )
مدیریت و رهبری آموزشی
یادگیری الکترونیکی
طراحی و تولید محصولات آموزشی
بدینوسیله فرم ارسال فرایند، راهنمای حیطه های جشنواره مطهری به انضمام آیین نامه جشنواره مطهری و شیوه نامه داوری فرایند به پیوست ارائه می گردد. شایان ذکر است داوری فرایند های جشنواره مطهری بر اساس آیین نامه جشنواره مطهری انجام خواهد شد و صرفا فرایند هایی وارد مرحله رقابتی جشنواره می شوند که واجد هر شش معیار گلاسیک به شرح ذیل باشند: (تبصره ماده ۷ ارزیابی فرایند ها).
1. هدف مشخص و روشن دارد.
2. برای انجام فرایند مرور بر متون انجام شده است.
3. از روش مندی مناسب و منطبق با اهداف استفاده شده است.
4. اهداف مورد نظر به دست آمده اند.
5. فرایند به شکل مناسبی در اختیار دیگران قرار گرفته است. 
6. فرایند مورد نقد توسط مجریان قرار گرفته است.
 بدین ترتیب کلیه اعضای محترم هیئت علمی می¬توانند فرایند های خود را در قالب فرم ارسال فرایند ( فقط به صورت فایل Word) به همراه مستندات و مجموعه همراه ( باید بصورت فایل باشد و کلیه اطلاعات ضروری برای داوری را فراهم آورده و ارزیابی آن را تسهیل نماید) به گروه آموزشی خود ارائه و پس از تایید کمیته داوری شامل : گروه آموزشی مربوطه، مدیرEDO و معاونت آموزشی دانشکده به دبیرخانه سیزدهمین جشنواره آموزشی شهید مطهری واقع در معاونت آموزشی _ مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی _ واحد ارزشیابی تا تاریخ ۴/۸/۹۸ جهت بررسی و اجرای فرایند های داوری ارسال نمایند.
فرم ارسال فرایند
راهنمای حیطه های جشنواره مطهری
 شیوه نامه داوری
آیین نامه جشنواره مطهری


CAPTCHA
دفعات مشاهده: 707 بار   |   دفعات چاپ: 13 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر