دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • صفحه اصلي
  • پرسنل
  • خدمات آنلاین
  • برنامه هفتگي درمانگاه ها
  • شركت در نظر سنجي
  • مراجعین
  • پیوندهاثبت نام/ ورود به سایت
بسته های رفاهی
برنامه های آموزشی
آزمون های الکترونیکی
نظرات انتقادات و پیشنهادات
بخش نامه ها
قوانین کاری و دستورالعمل ها
لیست شیفت ماهیانهثبت نام/ ورود به سایت
بسته های رفاهی
برنامه های آموزشی بخشها
سامانه ها
نظرات انتقادات و پیشنهادات
برنامه آنکال ماهیانهثبت نام/ ورود به سایت
برنامه های آموزشی
روتیشن و کشیک
قوانین و مقررات
نظرات انتقادات و پیشنهادات


ثبت نام/ ورود به سایت
برنامه های آموزشی
قوانین و مقررات
فرم گزارش خطا
بسته های رفاهی
لیست شیفت ماهیانهراهنمای نوبت‌دهی تلفنی
راهنمای نوبت‌دهی اینترنتی
بیمه های طرف قرارداد
برنامه كلينيك هاراهنمای طبقات
قوانین ومقررات بیمارستان
تماس با ماگولوموس ژوگولار
کاشت حلزون
معرفی معاونت پژوهشی : معرفی معاونت پژوهشی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 

مقدمه  :

مرکز درمانی، آموزشی و پژوهشی حضرت رسول اکرم (ص) به عنوان یکی از بزرگترین مراکز آموزشی، پژوهشی و درمانی در کشور می باشد که با در اختیار داشتن تیمهای درمانی متخصص و مجرب، بخشهای بالینی تخصصی و فوق تخصصی و مراکز تحقیقاتی مجهز نسبت به تربیت دانشجویان، متخصصان و پژوهشگران آینده این کشور همپای سایر مراکز آموزشی، درمانی گام بر میدارد. این مرکز از اوان تاسیس همواره کوشیده است تا همراستا با جذب و تربیت نیروهای متخصص بالینی، نسبت به ترتیب پژوهشگران مجرب و متعهد نیز همت گماشته و با سازماندهی و راهبری طرحهای تحقیقاتی و همچنین تجهیز و سازماندهی مراکز تحقیقاتی پایه و بالینی به عنوان یکی از مراکز صادر کننده علم و تحقیق در کشور مطرح باشد. در این راستا، معاونت پژوهشی مرکز می کوشد تا با راهبری و سازماندهی صحیح و مبتنی بر مدیریت کیفیت فراگیر، راه را برای نیل به اهداف پژوهشی این مرکز و در نهایت ارتقای رتبه پژوهش دانشگاه علوم پزشکی ایران هموار سازد.

 

منشور معاونت پژوهشی مرکز  :

با هدف اجرای صحیح برنامه های معاونت پژوهشی مرکز، اصول و مبانی ذیل سرلوحه فعالیتهای این معاونت قرار خواهد گرفت:

الف) تبعیت از اصول و منشور اخلاقی و عملیاتی تعریف شده توسط دانشگاه علوم پزشکی ایران

ب) همراستائی فعالیتهای پژوهشی معاونت پژوهشی با فعالیتهای مصوب حوزه محترم ریاست مرکز و همچنین سایر معاونتهای مرکز

ج) مشارکت و همکاری صمیمانه و همه جانبه با سایر معاونین و همچنین باسایر همکاران، پژوهشگران و متخصصان و تقویت روحیه همکاری و همیاری

د) ایجاد محیطی علمی و پژوهشی در مرکز و فضائی مناسب برای کلیه پژوهشگران و علاقمندان برای شرکت در فعالیتهای پژوهشی

و) بکارگیری صحیح و مدبرانه امکانات موجود در مرکز و استفاده بهینه از شرایط، امکانات و نیروها

 

اهداف کلی معاونت پژوهشی مرکز  :

معاونت پژوهشی مرکز درمانی، آموزشی و پژوهشی حضرت رسول اکرم (ص) اصل مدیریت کیفیت جامع را سرلوحه فعالیتهای پژوهشی این مرکز قرار می دهد. در این راستا و بر مبنای اصول مدیریت کیفیت جامع، اهداف کلی معاونت پژوهشی به شرح ذیل تبیین و تشریح می گردد:

الف) انسجام برنامه ها و فعالیتهای مراکز تحقیقاتی و همچنین فعالیتهای پژوهشی بخشهای بالینی زیر مجموعه مرکز با هدف همراستائی برنامه های پژوهشی مراکز در قالب تعریف پژوهشکده مرکز درمانی، آموزشی و پژوهشی حضرت رسول اکرم (ص)

ب) ارتقاء سطح دانسته های پژوهشی اعضای محترم هیات علمی، متخصصان، دستیاران و دانشجویان مرکز با هدف تسهیل و بهینه سازی اجرای طرحهای تحقیقاتی و پروژه های مرتبط با رساله های بالینی و ایفای نقش به عنوان همیار پژوهشی تیم آموزشی و درمانی مرکز

ج) ایده پروری با هدف تعریف، تدوین و سازماندهی طرحهای نوین و به روز تحقیقاتی با هدف هم سطح شدن پروژه های تحقیقاتی مرکز با سایر مراکز تحقیقاتی تراز اول دنیا

د) تدوین، هدایت و راهبری پژوهشهای بالینی از ارائه ایده نو تا انتشار یافته های پژوهشی در سطح بین الملل با فعالسازی و ساماندهی مرکز توسعه پژوهشهای بالینی مرکز

ه) ایجاد زمینه مساعد برای تعریف و توسعه پژوهشهای چند مرکزی و همچنین بین المللی با هدف توسعه پژوهشهای فرامرکزی

و) برگزاری همایشها و گردهمائی های علمی و پژوهشی با هدف ایجاد فضای مناسب برای هم اندیشی اساتید و دانشپژوهان مرکز با سایر مراکز و پژوهشکده ها

ز) طراحی و مدیریت بانکهای اطلاعات تخصصی بالینی با هدف بهره برداری بهینه از اطلاعات بالینی بیماران در جهت تبدیل اطلاعات بالینی به فراورده های پژوهشی. این مرکز به عنوان یکی از مراکز بزرگ ریفرال در سطح کشور، ماخذ و منبع قوی و بزرگ اطلاعات بالینی بیماران در زمینه ها و تخصصهای گوناگون پزشکی است که می تواند سرچشمه غنی از پروژه های تحقیقاتی گذشته نگر و همچنین آینده نگر در این مرکز باشد.

 

کمیته های زیر مجموعه معاونت پژوهشی  :

با هدف دستیابی به اهداف کلی معاونت پژوهشی، این معاونت، پنج کمیته تخصصی را به شرح زیر تعریف و سازماندهی نموده است:

1- کمیته تدوین، هدایت و سازماندهی طرح های تحقیقاتی: این کمیته مسئولیت ارائه و همچنین ارزیابی ایده های نوین تحقیقاتی (متناسب با بخشهای تخصصی آموزشی و درمانی مرکز)، کارشناسی تخصصی پیش نویس (پروپوزال) طرح های تحقیقاتی و ارائه مشاوره تخصصی متدولوژی و آمار به پژوهشگران را بر مبنای SOP (Standard Operating Procedureعهده دار خواهد بود.

2- کمیته توسعه پژوهشهای بالینی: مستقر در مرکز توسعه پژوهشهای بالینی، بر اساس مبانی CRO (Clinical Research Organization) نسبت به پی ریزی، طراحی و اجرای طرحها و کارآزمائیهای بالینی در بخشهای بالینی مرکز اقدام خواهد نمود.

3- کمیته همایشها و سمینارها: با برنامه ریزی و زمانبندی مناسب و با در نظر داشتن سه اصل عمده مدیریت (پرسنل، زمان، بودجه) و با در نظر داشتن اولویتهای آموزشی، درمانی و پژوهشی مرکز نسبت به برگزاری همایشهای درون مرکزی، ملی و حتی بین المللی اقدام نموده و در نهایت امکان هم اندیشی متخصصان را در داخل و خارج از مرکز فراهم می نماید.

4- کمیته آموزش در پژوهش: این کمیته با هدف ارتقای سطح علمی – پژوهشی متخصصان، دستیاران و دانشجویان مرکز، نسبت به برگزاری کارگاههای آموزشی و تدوین مجموعه جزوات و پمفلتهای آموزشی به طور منظم و با برنامه ریزی زمانی مناسب اقدام می نماید.

5- کمیته بانکهای اطلاعاتی: این کمیته، وظیفه طراحی، پایش، مدیریت و ارتقای کیفیت بانکهای اطلاعات تخصصی مرکز را بر عهده دارد. بانکهای اطلاعاتی بر اساس بخشهای بالینی مرکز و با بهره گیری از امکانات ثبت اطلاعات بیمارستانی (HIS) طراحی و مدیریت خواهند شد. همچنین، تدوین گزارش سالانه از اطلاعات بانکها و انتشار آن در سطح کشوری و بین المللی از برنامه های این کمیته خواهد بود.

لازم به ذکر است که خبرنامه معاونت پژوهشی مرکز به طور منظم و منسجم، اخبار پیشرفتها و فعالیتهای معاونت را جهت اطلاع مسئولان، مدیران و متخصصان مرکز و دانشگاه منتشر خواهد نمود.شورای پژوهشی مرکز  :

این شورا متشکل از ریاست محترم مرکز، معاونین آموزشی، پژوهشی و درمانی، معاونین پژوهشی بخشهای گوناگون بالینی و همچنین روسای مراکز تحقیقاتی می باشد که هردو هفته یکبار جلسه خواهند داشت.  عمده وظایف شورای پژوهشی عبارت خواهند بود از:

1- ارزیابی و تائید یا رد ایده های پژوهشی ارائه شده در قالب پیش پیش نویس (pre-proposal)

2- ارزیابی و تائید یا رد پیش نویس (proposal) طرح های تحقیقاتی

3- تصمیم گیری کلی در زمینه برنامه های آتی پژ


دفعات مشاهده: 1148 بار   |   دفعات چاپ: 125 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظرCAPTCHA code