دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences


سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


آشنایی با معاونت آموزشی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی

سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی

دفتر فنی و تاسیسات

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 

نام واحد: دفتر فنی و مهندسی

نام مسئول واحد: مهندس سيد اكبر حسيني

مشخصات مكاني واحد: طبقه همكف ساختمان شماره 4 

شماره تماس: 64352233و64352234

شرح وظايف /خدمات ارائه كننده:

مدیریت ، کنترل ونظارت بر طرح ها و پروژه های عمرانی و تاسیساتی ( الکتریکال- مکانیکال-گازهای طبی و ...)

تهیه طرح مقدماتی از پروژه های عمرانی ،  براساس نیازهای اعلام شده و ارائه جهت تصویب به مقامات مسئول.

 تهیه گزارش از فعالیتها، پیشرفتها و مشکلات و ارائه به مقام مافوق.

  متره و برآورد و تهیه دتایلهای اجرایی.

ارائه برنامه های کاربردی جهت ساخت و نگهداری و سرویس سیستم های تاسیساتی و عمرانی

برآورد هزینه های پروژ های عمرانی و تاسیساتی

ارزیابی عملکرد کارشناسان و مسئولین زیر مجموعهکد امنیتی را در کادر بنویسید    
دفعات مشاهده: 692 بار   |   دفعات چاپ: 43 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر