دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences


سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


آشنایی با معاونت آموزشی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی

سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی

انبار

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 

نام واحد:  انبار

نام مسئول واحد:حسين تيموري

مشخصات مكاني واحد: زير زمين ساختمان شماره 2 سيدالشهدا

شماره تماس: 64352439

شرح وظايف /خدمات ارائه كننده:

انبار مكاني است جهت نگهداري و دپوي كالا كه كالاهاي فوق از طريق (خريداري اهدائي و يا انتقالي از واحدهاي ديگر ) در آنجا نگهداري مي شود و در اصل انبار پلي است بين كليه بخشها و واحدهاي بيمارستاني با واحد تداركات در صورتي كه كالاهاي مورد نياز در انبار موجود نباشد و جهت خريد مي بايست از طريق كارپردازي اقدام گردد كه در اين مواقع واحد متقاضي طي درخواست خريد و با توجه به امضاء هاي مجاز اقدام مي نمايد و پس از تاييد و تصويب آن درخواست ، كارپردازي اقدام به تهيه و تحويل آن به انبار مي نمايد و انبار نيز پس از كنترلهاي كمي و كيفي كالاهاي مربوط با درخواست اقدام به صدور قبض انبار بعنوان رسيد كالا مي نمايد و پس از تاييد كالا توسط مصرف كننده و صدور حواله انبار و تحويل آن به واحد متقاضي انجام مي پذيرد .

از وظايفي كه در حال حاضر انبار به عهده دارد :

1-    رسيدگي به موجودي هاي كالاي انبار و در صورت نياز به تجديد سفارش .

2-    صدور درخواست خريد براي كالاهايي كه به حداقل موجودي انبار رسيده شده است و پيگيري آن جهت تاييد مديريت و اطمينان از رسيدن درخواست به واحد كارپردازي .

3-    تحويل كالاهاي خريداري ، اهدايي و يا انتقالي و نظارت و كنترل كمي و كيفي كالاها در صورت نياز با هماهنگي با وکد امنیتی را در کادر بنویسید    
دفعات مشاهده: 568 بار   |   دفعات چاپ: 33 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر